Personlige oplysninger

Personlige oplysninger

For at booke et førstehjælpskursus på www.dinførstehjælp.dk skal du mindst angive:

Navn
Adresse
E-mail
Telefon/mobilnummer

Ovennævnte data gemmes med oplysninger om det kursus, du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, se. Bookkeeping Act §10, hvorefter dataene slettes. Har du oprettet et login hos os for, at kunne lave selvbetjening, bliver dine personlige oplysninger og bestillingsoplysninger ikke slettet, medmindre du beder os om at gøre det.

Oplysninger vil ikke blive offentliggjort eller solgt til tredjemand, undtagen i forbindelse med omstrukturering eller et helt eller delvist salg af selskabet. Enhver offentliggørelse i en sådan situation ville være i overensstemmelse med den gældende lovgivning om privatlivets fred. Som kunde har du ret til, at få adgang til vores registreringsdata om dig, og du kan lave indsigelse mod registreringen i henhold til lovens regler om behandling af personoplysninger og henvendelser om dette bør rettes til Din Førstehjælp via cf@dinfoerstehjaelp.dk